Mount Pleasant Inn, Hirwaun

Tafarn deuluol, llawn hanes, ger Hirwaun.  Cafodd ei hadnewyddu’n helaeth yn ystod y blynyddoedd diweddar

Mae’n cael ei hadnabod yn lleol fel ‘The Black’ oherwydd y cysylltiad agos a seidins y Black Lion a fu’n rheoli’r glo oedd yn gadael pwll glo Merthyr Vale.

Yn ystod y 1860au cynhaliwyd arwerthiannau anifeiliaid yng Nghastell Coryn a safai nepell o’r Mount Pleasant.  Arferai pobl yfed cyn ac ar ol yr arwerthiannau hyn.

Lle delfrydol i’r cerddwyr a’r beicwyr sy’n ymweld â Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac mae’r ardal yn enwog am grog-hedfan a pharagleidio hefyd.

O’r ardd gwrw ceir golygfeydd ysblennydd o Gwm Cynon.

Contact details: 

Mount Pleasant Inn, Penderyn Road, Hirwaun, Aberdar  CF44 9RU
 

Locale - Wales: 
Content category: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel