The Piercefield, St Arvans

Bu unwaith yn dafarn goets. Mae’n dyddio i’r 18fed ganrif. Mae wedi ei lleoli ger Cwrs Rasio Casgwent ac mae’r enw’n dod o Barc Piercefield sydd gerllaw.

Bu’n dafarn Brewers Fayre ar un adeg ond nawr mae’n prthyn i Gwmni S.A.Brain. Wedi ei hadnewyddu ar ffurf cynllun agored ar ddechrau 2012 ond dyw hi ddim wedi colli ei nodweddion gwreiddiol.

Sefydliad sy’n gwerthu cwrw traddodiadol

Contact details: 

The Piercefield, St. Arvans, Sir Fynwy NP16 6EJ

Ar Trydar @ThePiercefield

Locale - Wales: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel