Royal Oak, Broadway, Cardiff

Tafarn ag iddi hanes a thema paffio a adeiladwyd yn y 1890au. Ar un adeg defnyddiwyd y gampfa baffio sydd i fyny’r grisiau gan y cyn-bencampwr Pwysau plu y WBO, Steve Robinson. Roedd Peerless Jim Driscoll yn gysylltiedig â’r lle hefyd. Mae nifer o luniau paffio ar y waliau.

Mae’r ffenestri lliw gwreiddiol a celfi gwreiddiol dal yn y bar.

Gardd gwrw.

Contact details: 

Royal Oak, Broadway, Caerdydd

Locale - Wales: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel