Caerdydd

Quarry House, Caerdydd

Mae’r enw’n deillio o’r chwarel gyfagos a defnyddiwyd y cerrig oddi yno i’w hadeiladu a’r ddechrau’r ugeinfed ganrif.

Saif ar dop St Fagan’s Rise a cheir golygfeydd da o’r ardal o’i chwmpas.

Trawstiau du mewnol, a lle tân agored mawr.

Credir bod ysbryd Ladi lwyd yn troedio’r lle.

Duke of Clarence, Caerdydd

Tafarn Fictoraidd a enwyd ar ôl y dyn a honnir iddo fod yn Jack the Ripper.

Mae wedi ennill gwobr tafarn y Gymuned ddwywaith yn y degawd olaf.

Mae ynddi ale geilys a cynhelir nosweithiau cwis.  Mae’n boblogaidd â Chymry Cymraeg yr ardal.
 

The Clive Arms, Cardiff

Tafarn goetsys a adeiladwyd yn oes Fictoraidd a gwelir y cysgodfan i’r ceffylau yn yr ardd hyd heddiw. 

Adeilad swmpus â byrddau pŵl sy’s denu’r hen a’r ifanc.

Mae cyfansoddwr y cyn grŵp Catatonia yn galw heibio’n rheolaidd.

Mae ysbryd dyn mewn lifrai yn cerdded y lle – credir mai Clive o’r India ydyw.

Mae ar daith crôl Treganna.

 

Ty Pwll Coch, Cardiff

Tafarn can mlynedd oed a enwyd The Cock yn y 1930au.  Mae’r arddull Duduraidd yn deillio o’r cyfnod hwn.

Tafarn i bobl leol a saif ar ben uchaf Cowbridge Road East.  Y dafarn gyntaf ar daith crôl Treganna.

Ar yr arwydd tu fas ceir golygfa o’r Rhyfel Cartre pan lifai’r afon gerllaw yn goch gan waed.

Ailwampiwyd ddwywaith yn y 1990au a mae dwy ale geilys yno nawr.

 

Victoria Park Hotel, Cardiff

Gyda dyfodiad y rheilffordd adeiladwyd y Victoria ym 1897. 

Roedd ystafell smygu i fenywod yno ar un adeg.  Ad-drefnwyd yn dafarn cynllun agored ar ddechrau’r mileniwm.

Chwaraeir y gemau tafarn Dou a Cribbage yno o hyd a gellir llogi ystafell digwyddiadau.

Mae ar daith crôl Treganna.

 

The Corporation Hotel, Cardiff

Safai ffermdy ar y safle gwreiddiol ym 1889. 

Tafarn swmpus â nifer o fyrddau pŵl.  Tafarn i’r ieuenctid sy’n fywiog ar y penwythnosau.

Mae ysbryd merch o oes Fictoria yn cerdded y trydydd llawr a gwelwyd ysbryd menyw o gwmpas y byrddau pŵl.

Gweinir cwrw traddodiadol.

Mae ar daith crôl Treganna.
 

Lewis Arms, Tongwynlais

Mae wedi’i lleoli ym mhentref Tongwynlais, i’r gogledd o Gaerdydd.  Tafarn Brains sy’n dangos Sky Sports.  Mae maes parcio.

The Prince of Wales, Cardiff

Located on the corner of St Mary’s Street and Wood Street and close to the Railway Station.  A Wetherspoons establishment which was converted from an old theatre which still has original features including a balcony, red curtains and viewing boxes customary to a closed theatre.Prince of Wales, Cardiff
Plenty of choice for the real ale drinker.

Plymouth Arms, St Fagans

Plymouth Arms, St FagansA Grade II listed building close to St Fagans: National History Museum.  Traditional features remain intact including oak beams and fireplaces.  
Built by the Earl of Plymouth in 1859 with the intention to house the butlers and valets during the hunting season.  Believed to be a site of a watering hole since the 14th century.

Three Elms, Yr Eglwys Newydd

Hen dafarn y goets a’r adeilad wedi’i rhestru, yn yr Eglwys Newydd.  Tafarn a bwyty Hungry Horse erbyn hyn.  Munudau o’r M4.

Tudalennau

Subscribe to RSS - Caerdydd

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel