The Rock and Fountain Inn, Penhow

Tafarn o’r 17eg ganrif o fu yn dafarn goets ar un adeg. Mae wedi’i lleoli ger pentref Penhow. Arferai coets y post aros yno ar ei thaith o Lundain i Gaerdydd. Storiwyd gwellt a bwyd ceffyl yn yr ysgubor. Nawr defnyddir yr ysgubor ar gyfer gweithgareddau amrywiol.

Gwariwyd miliwn o bunnoedd yn adnewyddu’r lle yn 2010 ond ni chollwyd ei chymeriad.

Gwerthir cwrw traddodiadol.

Contact details: 

The Rock and Fountain Inn, Penhow, Caldicot, NP26 3AD

Ar Trydar @therockpenhow

Locale - Wales: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel