Ferry Hotel, Tal y Cafn

Fel mae'r enw'n awgrymu , adeildadwyd y ferry Hotel i wasanaethu'r teithwyr oedd yn croesi'r afon Conwy mewn cwch.

Yn anffodus dymchwelwyd yr adeilad er mwyn codi tai yn y 1990au.

Locale - Wales: 
Content category: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel