Canton Cross Vaults, Cardiff

Tafarn hynaf Treganna a adeiladwyd cyn 1875.

Tafarn goetsys yn wreiddiol.  Daw'r enw o'r croesfannau a ddefnyddiwyd gan y Rhufeiniaid a deithiau ar heolydd rhwng y Bontfaen a Llandaf.

Rhwng 1860 ac 1904 yr enw oedd y Canton Cross Brewery.  Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf defnyddiwyd y dafarn fel swyddfa ricriwtio.

Rhan o crôl Treganna ond hawdd ei methu ar ôl ychydig o ddiodydd!

Contact details: 

Canton Cross Vaults, Treganna, Caerdydd

Locale - Wales: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel