Claude Hotel, Rhâth, Cardiff

Tafarn Brains brysur a godwyd ym 1890 a chanddi lolfa i’r dynion yn unig cyn 1973 yn ogystal â bar ar gyfer menywod yn unig a alwyd yn snyg.

Fe’i hailwampiwyd dros y blynyddoedd ac ers i’r llawr derw y lolfa gael ei hadfer mae’r Claude yn edrych cystal ag erioed.  Mae paneli rhan o’r Oak Room wedi’u rhestru.

Mae’n boblogaidd gyda myfyrwyr a’r bobl lleol yn enwedig y 4 bwrdd pŵl.

Un o’r tafarnau cyntaf yng Nghaerdydd  i gyflwyno’r wê. 

Contact details: 

Claude Hotel, Rhâth, Caerdydd

Locale - Wales: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel