Cerrigllwydion Arms, Llanynys

Saif y Cerrigllwydion Arms ger Eglwys Sant Saeran a godwyd yn y 13eg ganrif.  Mae ym mhentref fechan Llanynys, rhwng Rhuthyn a Dinbych, Sir Ddinbych.  Adeiladwyd y dafarn wreiddiol gan Edward Edwards, Twrne Neuadd Cerrigllwydion.  Fe'i codwyd ar wastatir a berthynai i'r Eglwys a lle a safai' stabal un tro.  Rhoddodd y Ficer ganiatad i adeiladau darn o'r dafarn yn iard yr Eglwys (y fynwent) yn hytrach na chuddio golygfa Castell Dinbych rhag y plwyfolion.

Fe'i hail-wampiwyd yn sylweddol yn y 1960au gan golli llawer o'i chyfaredd wreiddiol a oedd yn cynnwys lolfa a adeiladwyd o gerrig lleol.

Fe'i caewyd ar ddecrhau'r ganrif hon.

 

 

Locale - Wales: 
Content category: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel